Voor wie

Kwestie van Zorg is er voor mensen die hulp nodig hebben op verschillende gebieden. Dit kunnen mensen zijn met of zonder een diagnose. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in het bieden van begeleiding en ondersteuning bij mensen met autisme, schizofrenie en psychiatrische problematieken. 

De hulpvragen kunnen heel divers zijn. Begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Begeleiden naar zelfstandigheid/zelfredzaamheid
  • Coaching
  • Dag- en weekstructuur aanbrengen
  • Netwerk opbouwen en onderhouden.
  • Administratie, financiën en post op orde krijgen en houden
  • Huishoudelijke taken op orde krijgen en houden.
  • Ondersteuning bij het zoeken naar werk/dagbesteding/scholing en ondersteuning bij het behouden van werk of dagbesteding
  • Meegaan naar afspraken en ondersteunen bij contact met instanties, familie, buurt, andere zorgaanbieders, artsen, bewindvoerders e.d.

Neem nu vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

Neem contact op